MAPA RUN STROMOVKA

Připravili jsme pro Vás novou mapu Stromovky. Ke stažení je k dispozici zde. Mapy Stromovky od příštího týdne - to je od 13.11. 2006 k dostání na městských úřadech Prahy 6, 7, Tróji, Magistratu hlavního města a v obchodních domech Ikea v Praze.

Cílem občanského sdružení 3duby je vzbudit zájem lidí o prostředí ve kterém žijí, o problematiku obnovy našeho životního prostředí nejen v Praze ale v celé České republice.

Pomáháme při revitalizaci Stromovky tzv. projektem “Pahorek”. Dlouhodobá koncepce předpokládá obnovu zeleně, cest, dětských hřišť, rybníků, atd.

Věříme, že se inspirují lidé i v jiných městech. Je mnoho "Pahorků" po republice, jež si zaslouží pozornost a péči.

11.11. 2006 Informace o vyjednávání o.s.3duby proti stavbě UČOV Praha:


PETICE

14.3. 2006 Prohlášení o.s. 3DUBY ke stavbě čističky odpadních vod

    
„Obrázek nezobrazuje reálný vzhled krajiny, ale je nadsázkou.

Příroda Vás potřebuje

Pokud chcete podpořit naše úsilí – PETICE je připravena k podpisu:

  • Kavárnička, Pod Havránkou 657/10b, Troja, P 7, (stejnojmenná stanice BUS - 112)